Ulusal Uyku Vakfı, Galaxy Watch4’ün Uyku Takibi Verilerini Onayladı

Ulusal Uyku Vakfı’nın (NSF) tıp dergisi Sleep Health tarafından yayınlanan bir araştırma, Galaxy Watch4 akıllı saatlerin Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) rahatsızlığının ölçümlenmesinde kullanılabileceğini orta koydu. Çalışmada, Galaxy Watch4 üzere bileğe takılan aygıtların, deneme hastalarında oksijen düzeylerini hakikat ve daima olarak ölçebildiği ve kullanıcıların toplanan bu dataları tahlil ederek, OSA taraması yapabildiklerini belirtiyor.

Araştırma kapsamında; Samsung Tıp Merkezi ve Samsung Electronics tarafından ortak bir araştırma grubu oluşturuldu. Araştırma takımı, Galaxy Watch4 tarafından yapılan SpO2 (kandaki oksijen değeri)  ölçümleriyle, polisomnografi (PSG) SpO2 ölçümü ve uyku sıhhati takibinde kullanılan uyku apnesi seviyeleri üzere öteki klâsik uyku izleme yollarıyla karşılaştırdı. Araştırma kapsamında, 13-44 yaş aralığında uyku bozukluğu yaşayan 97 yetişkin takip edildi. İştirakçilere olağan, hafif, orta yahut şiddetli OSA teşhisi kondu.

Araştırmacılar, Galaxy Watch4’ü ve parmak ucuna yerleştirilen klasik sistemi tıpkı anda kullanarak SpO2 ölçümleri gerçekleştirdi. Daha sonra her iki metottan elde edilen bulgular karşılaştırıldı. Galaxy Watch4’ün uyku sırasında oksijen doygunluğunu hakikat bir formda ölçtüğü ve OSA taraması için kullanılabileceği kanıtlandı. Araştırmada ayrıyeten, Galaxy Watch4’ün günlük uyku sisteminin direkt giyilebilir bir aygıt üzerinden takibini sağlayarak, klâsik ölçüm araçlarının beraberinde getirdiği yüksek maliyetli ve hastane bünyesinde gerçekleştirilen süreçlerin azaltılmasını sağlayabileceği sonucuna varıldı.

Samsung Galaxy Watch4’ün alt kısmında yer alan, direkt deriye temas eden yansıtıcı özellikli nabız oksimetre modülü, kandaki (SpO2) oksijen doygunluk düzeylerinin ölçülmesinde kullanılıyor.

OSA, genel yetişkin nüfusunun yüzde 38’ini etkilediği iddia edilen, yaygın görülen bir uyku bozukluğu tipi olarak öne çıkıyor. Bozukluğun nedeni çoklukla uyku sırasında tekrarlayan üst hava yolu obstrüksiyonu (tıkanıklığı) ile ilgili olup, oksijenin desatürasyonu, uyku bölünmesi ve sempatik aktivitede artışla sonuçlanmaktadır. Orta yaş kümesindeki erkeklerin yüzde 50’sinde, tıpkı yaş kümesindeki kadınlarınsa yüzde 25’inde orta ila şiddetli seviyede OSA rahatsızlığı olduğu kestirim ediliyor.